Slik fjerner du «Ingen data» eller et feil svar på bilen din

Det er to grunnet til at Bilhjelpen viser «Ingen Data» på informasjonen fra FINN-annonsen.

1. Spørsmålene ble besvart etter at den først var publisert

Endringer i annonsen blir ikke oppdatert automatisk før det har gått et døgn. Hvis du har gjort endringer og ønsker å oppdatere med engang, kan du gjøre det ved å trykke på oppdater FINN-data.

Knapp til å oppdatere FINN-data

2. Spørsmålene er ikke besvart

Bilhjelpen heter opp informasjonen fra FINN-annonsen og viser «Ingen data» hvis spørsmålet ikke er besvart. Du må svare på disse spørsmålene der du legger inn annonsen på FINN for at informasjonen skal vises. Når endringen er gjort og annonsen er publisert på nytt, vil Bilhjelpen bli oppdatert etter maks 24 timer. Ønsker du at det skal gå raskere trykker du på oppdater FINN-data kappen under tidslinjen.

Vi henter informasjonen fra fem steder i teksten:

Trimmet, kjente feil, skader eller reparasjoner

For å få onn informasjon om disse må du svare på spørsmålene under. Hvis du svarer ja, har du mulighet til å beskrive hva som har blitt gjort.

Dropdown på om bilens motor har vært trimmetDropdown på om bilen har kjente feil, mangler, skader eller reparasjoner

Garantier

Garantier vises hvis garantitype og varighet er lagt inn i annonsen.

Fra FINN.no om det gjenstår garanti på bilen

Heftelser/gjeld

Vi henter informasjon om heftelser direkte fra Brønnøysundregistrene, men vi henter kommentarene om heftelsen/gjelden fra spørsmålet på FINN.no.

Dropdown på om bilen har heftelser, og hvis ja, hvilke heftelser følger bilen