Bilens verditap (BETA)

Bilens verditap er en av de største kostnadene ved å ha bil, noe som er lett å glemme. Denne kalkulatoren estimerer hva du kan regne med å selge bilen for om noen år, ut ifra det vi vet om bilens historikk, egenskaper og utstyr.

Legg til en bil

For at vi skal kunne hjelpe deg så må du legge til en bil. Søk med FINN-kode eller reg. nr.

Om verditapskalkulatoren

- Vi estimerer verditapet basert på hva tilsvarende biler har tapt av verdi fram til i dag.

- Det tas ikke hensyn til om bilen er i vesentlig dårligere eller bedre forfatning enn gjennomsnittet, eller om den blir det i framtiden.

- Bilens verditap kan også endres hvis forutsetningen for bilens verdi blir endret, som for eksempel bilpolitikk eller andre uforutsette hendelser.