Forbrukskalkulator

Hva koster 2022 HYUNDAI IONIQ5 deg per mil i ? Regn ut her og legg til i bilens totalkostnader.

Legg til en bil

For at vi skal kunne hjelpe deg så må du legge til en bil. Søk etter bilen med FINN-kode, reg. nr. eller chassis nr. (VIN).

Tilpass pris og forbruk

Velg prisen på elektrisitet som du vil beregne forbruk utfra

Strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris total i Norge i siste kvartal: 0 øre/kWh

Øre/kWh
Kilde: SSB, Kraft og nett i alt inkl. avgifter fratrukket strømstøtte.

Tilpass strømpris

0øre
 
0 øre
500 øre

Forbruk per mil

Forbruket oppgitt av bilfabrikanten:

Vi mangler informasjon om denne bilen.

Tilpass forbruk

0kWh/mil
 
0,5 kWh/mil
3 kWh/mil

Estimert kostnad per mil

0,00 kr