ADVARSEL

ADVARSEL

Ansvar. Kasko. Super.
En god forsikring er viktig. Vi hjelper deg å velge riktig.
ANBEFALT FORSIKRING
-

Du må svare på spørsmålene over her for at vi skal kunne gi deg en anbefaling om hvilken forsikring som passer for deg.

SJEKK PRIS PÅ DENNE FORSIKRINGEN

Fyll inn informasjonen for å få nøyaktig pris.

Dataene blir kryptert. Vi lover å passe veldig godt på dem, og ikke dele dem med noen andre. I tillegg bruker vi cookies.

Super

Super er vår aller beste bilforsikring. I tillegg til dekningene du får med kasko, får du blant annet dekket parkeringsskader uten bonustap, motorhavari, samt ekstra erstatning ved store skader. I tillegg har du leiebil så lenge bilen er på verksted.


Kasko

I tillegg til dekningene i delkasko, gir kasko erstatning ved skade på egen bil, uansett hvem som har skylden. Vi dekker også feilfylling, samt leiebil så lenge bilen er på verkstedet.


Delkasko

I tillegg til dekningene i ansvar, gir delkasko erstatning ved naturskade, hærverk, brann, tyveri og glasskade. Vi gir deg også veihjelp hvis bilen ikke vil starte, hvis den stopper eller hvis du låser deg ute.


Ansvar

Skader du påfører andre, men ikke skader på egen bil.